Chcú vysokoškolskí študenti rastlinnú stravu?

V celosvetovom meradle pribúdajú študenti, ktorí uprednostňujú rastlinnú stravu. Ako sú na tom slovenskí študenti a študentky? Chcú viac rastlinného jedla aj vo svojich vysokoškolských jedálňach? Alebo sa naša populácia vydáva iným smerom a globálna klimatická kríza im zatiaľ nič nehovorí?

Odpovede by sme mohli získať už čoskoro, vďaka prieskumu stravovania.

Zdravá rastlinná strava môže byť naozaj pestrá a chutná. Pozrite si napríklad našu sekciu receptov.

Prieskum stravovania vo vysokoškolských jedálňach

Projekt Zelená jedáleň pomáha vysokoškolským jedálňam zaraďovať rastlinné jedlá do svojich jedálnych lístkov.

Keďže by sme v rámci projektu radi pracovali s reálnymi číslami študentov, ktorí majú o takéto jedlá záujem, zostavili sme dotazník stravovania. O pomoc s vyplnením sme oslovili nasledovné vysoké školy:

 • UNIPO – Prešovská univerzita v Prešove
 • UNIZA – Žilinská univerzita v Žiline
 • UPJŠ – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • PEVŠ – Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnava
 • UKF – Univerzita Konštantína Filozova v Nitre

Veľmi nás táto téma zaujíma a netrpezlivo očakávame výsledky prieskumu, ktoré by mohli byť známe koncom februára 2022. Výsledky zverejníme na našej webstránke aj sociálnych sieťach.

Študenti – chcú viac rastlinného jedla vo vysokoškolských jedálňach?

Množstvo vegánov rýchlo pribúda

V celosvetovom meradle sa odhaduje, že v roku 2020 sa približne 311 miliónov ľudí stravovalo vegánsky, tj okolo 4% z populácie sveta. Flexitariánov, tj ľudí, ktorí znižujú množstvo skonzumovaných živočíšnych produktov, bolo v tom istom roku 3,3 miliárd, čo predstavuje 42% zo všetkých ľudí sveta. Ako hlavné dôvody uvádzajú ochranu zvierat a svoje zdravie. 1

Ide hlavne o skupinu mladých ľudí, z tzv. Generácie Z (rok narodenia 1997 – 2012) z ktorých až 54% nekonzumuje mäso a iné živočíšne produkty, oproti starším ľuďom z generácie Baby Boomers (rok narodenia 1946 – 1964) z ktorých 34% nekonzumuje mäso a iné živočíšne produkty. Mladšie generácie vyhľadávajú potraviny, ktoré sú zdravšie a etickejšie a nachádzajú ich práve v rastlinnej strave.

Aj časopis The Guardian okazuje na nedávnu štúdiu, ktorá poukazuje, že 13,5% študentov z Berlína sa stravuje vegánsky2.

Z týchto údajov vyplýva, že jednak množstvo ľudí, ktorí sa stravujú vegánsky rastie rýchlym tempom, ale aj to že práve študenti, majú veľké zastúpenie medzi vegánmi.

311 miliónov ľudí na celom sveta sa stravuje čisto rastlinne.

Zelená jedáleň – podpora pre jedálne

V rámci projektu Zelená jedáleň podporujeme zavádzanie sýtych rastlinných jedál do vysokoškolských jedální. Pre kuchárov a kuchárky organizujeme workshopy zdravého, rastlinného varenia, vydávame kuchárske brožúrky s receptami, propagujeme jedálne na našej webstránke a sociálnych sieťach a samozrejme, poskytujeme všeobecnú podporu počas zapojenia sa do projektu.

Zelená jedáleň na kuchárskom workshope vegánskeho varenia

Zdroje:

 1. Euromonitor Health and Nutrition Survey 2020
 2. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/31/berlins-university-canteens-go-almost-meat-free-as-students-prioritise-climate
 3. Business photo created by katemangostar – www.freepik.com
 4. Background photo created by valeria_aksakova – www.freepik.com
 5. Food photo created by freepik – www.freepik.com
 6. Photo by Brooke Cagle on Unsplash
 7. Autorka fotky bezvaječné cestoviny so šalviou – Lucy Trefná