Ktoré Zelené jedálne sú otvorené?

Slovenská zdravotnícka univerzita

Limbová 12, Bratislava

Pracovné dni | Jedálny lístok

Paneurópska vysoká

škola

Tematínska 10, Bratislava

Pracovné dni | Jedálny lístok

Paneurópska vysoká

škola

Tomášikova 20, Bratislava

Pracovné dni | Jedálny lístok

Univerzita sv. Cyrila

a Metoda v Trnave

Námestie Jozefa Herdu 2, Trnava

Pracovné dni

Univerzita sv. Cyrila

a Metoda v Trnave

V jame 3, Trnava

Pracovné dni


Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Pri parku 19, Trenčín

Pracovné dni | Jedálny lístok

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Študentská 2, Trenčín

Pracovné dni | Jedálny lístok

Žilinská univerzita

v Žiline


Vysokoškolákov 26, Žilina

Pracovné dni | Jedálny lístok

Technická univerzita

vo Zvolene

Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen

Každú stredu | Jedálny lístok

Prešovská univerzita

v Prešove

Ul. 17. novembra 13, Prešov

Pracovné dni | Jedálny lístok


Prešovská univerzita

v Prešove

Plzenská 7, Prešov

Pracovné dni | Jedálny lístok

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Moyzesova 9, Košice

Každý utorok a štvrtok | Jedálny lístok

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Trieda SNP 1, Košice

Každý utorok a štvrtok | Jedálny lístok

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Medická 4, Košice

Každý utorok a štvrtok | Jedálny lístok

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Popradská 66, Košice

Každý utorok a štvrtok | Jedálny lístok


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Mánesova 23, Košice

Každý utorok a štvrtok | Jedálny lístok

Mapa jedální

Nepáčilo sa vám jedlo, alebo ste našli v mape chybu?