Súťaž o Najlepšiu Zelenú jedáleň

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA)

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ)

Ekonomická univerzita v Bratislave – Bufet V2 (EUBA)

Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU)

Technická univerzita v Košiciach (TUKE)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)