Aké rastlinné jedlá

varia Zelené jedálne

Projekt Zelená jedáleň pomáha vysokoškolským jedálňam

pri zaraďovaní rastlinných jedál do svojej ponuky. Ak chcete vedieť, ako tieto Zelené jedálne varia, pozrite si fotky jedál z jednotlivých jedálni.

Súťaž o Najlepšiu Zelenú jedáleň

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA)

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ)

Ekonomická univerzita v Bratislave - Bufet V2 (EUBA)

Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU)

Technická univerzita v Košiciach (TUKE)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)