Kvalita rastlinných jedál v Zelených jedálňach

Tento rok sme sa v Zelenej jedálni zamerali na kvalitu rastlinných jedál. Projekt sme nerozširovali na ďalšie vysoké školy, ale úzko sme spolupracovali s tými už zapojenými.

Našim cieľom bolo objektívne zistiť či sú rastlinné jedlá, ktoré ponúkajú Zelené jedálne, chutné, plnohodnotné a sýte. Spojili sme sa so študentkami a študentmi, ktorí sa v týchto jedálňach stravujú a nazvali sme ich ambasádori Zelenej jedálne.

Rastlinné jedlo na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU)

Ambasádori nám pravidelne podávajú správu o jednotlivých jedlách. Hodnotia nielen vzhľad, ale hlavne chuť rastlinných jedál. Vďaka tejto spolupráci získavame cenné informácie o Zelených jedálňach, a tak vieme promptne podať pomocnú ruku, napríklad vo forme konzultácie, či vo forme workshopu rastlinného varenia.

Študenti a študentky sú radi, že aj oni môžu prispieť k rastu kvality a k rozširovaniu ponuky rastlinných jedál na svojej vysokej škole.

„Ďakujem za možnosť vegánskej stravy na UPJŠ.“

ambasádorka Daniela Dravecká – stravuje sa rastlinne, ale má aj alergiu na mlieko a mliečne výrobky

Veľmi si vážime prácu ambasádorov a za ich aktivitu ich pravidelne odmeňujeme baličkami rastlinných výrobkov od našich partnerov.

Ďakujeme spoločnosti ALFA BIO, s.r.o., za poskytnutie výrobkov LUNTER, ktorými sme ambasádorov odmenili tento mesiac (máj 2022).