Aj na UPJŠ sa budú študenti a zamestnanci stravovať zdravšie

Od začiatku zimného semestra 2020/2021 sa univerzita zapája do projektu Slovenskej vegánskej spoločnosti Zelená jedáleň. Projekt je súčasťou medzinárodného hnutia Meatless Monday, ktorého myšlienkou je povzbudenie ľudí, aby si aspoň raz do týždňa, napríklad v pondelok, namiesto konzumácie mäsa a iných živočíšnych produktov zvolili zdravú rastlinnú alternatívnu.

Ako pomôcť rastlinnému stravovaniu vo februári 2020?

Nedali sme si žiaden polovičný cieľ. Žiaden Meatless Monday, ale zopakovať to, čo sa podarilo na Mlynoch. Jedno vegánske jedlo každý deň, v jedálňach po celkom Slovensku. Na mňa pripadlo oslovovať školské jedálne a presvedčiť ich, aby sa do projektu pridali.