Kde nájdete najbližšiu

Zelenú jedáleň

Na tejto mape nájdete vysoké školy, ktorých jedálne sú zapojené do projektu Zelená jedáleň a pravidelne zaraďujú do svojho jedálneho lístka rastlinné jedlá.

Ak chcete zapojiť aj vašu jedáleň, napíšte nám.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Bufet V2: Ut. a Štv. | Jedálny lístok

Paneurópska vysoká

škola

Tematínska 10, Bratislava

Pracovné dni | Jedálny lístok

Paneurópska vysoká

škola

Tomášikova 20, Bratislava

Pracovné dni | Jedálny lístok

Prešovská univerzita

v Prešove

Ul. 17. novembra 13, Prešov

Momentálne VEG nevarí| Jedálny lístok

Slovenská zdravotnícka univerzita

Limbová 12, Bratislava

Pracovné dni | Jedálny lístok


Technická univerzita v Košiciach

Němcovej 1, Košice

Pon., Str., Pia. | Jedálny lístok

Technická univerzita v Košiciach

Jedlíková 7, Košice

Pon., Str., Pia. | Jedálny lístok

Technická univerzita v Košiciach

Urbánkova 2, Košice

Ut. a Štv. | Jedálny lístok

Technická univerzita v Košiciach

Němcovej 32, Košice

Ut. a Štv. | Jedálny lístok

Technická univerzita

vo Zvolene

Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen

Ut. a Str. | Jedálny lístok


Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Pri parku 19, Trenčín

Pracovné dni | Jedálny lístok

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Študentská 2, Trenčín

Pracovné dni | Jedálny lístok

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Medická 4, Košice

Ut. a Štv. | Jedálny lístok

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Moyzesova 9, Košice

Ut. a Štv. | Jedálny lístok

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Trieda SNP 1, Košice

Ut. a Štv. | Jedálny lístok


Univerzita sv. Cyrila

a Metoda v Trnave

Námestie Jozefa Herdu 2, Trnava

Pracovné dni | Jedálny lístok

Žilinská univerzita

v Žiline


Vysokoškolákov 26, Žilina

2x týždenne | Jedálny lístok

Univerzita Komenského

v Bratislave:

Mlyny UK


Staré Grunty 36

Ut. a Štv. | Jedálny lístok

Vysoká škola výtvarných umení

v Bratislave


Drotárska 44

Pracovné dni | Jedálny lístok

Mapa jedální

Nepáčilo sa vám jedlo, alebo ste našli v mape chybu?